Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Halil Şeker
Yüksekokul Sekreteri
Raportör
Doç. Dr. Selçuk Alemdağ Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Meryem Topal Üye
Öğr. Gör. Vildan Demir Üye
Öğr. Gör. Uğur Saruhan Üye
Öğr. Gör. Ayşe Elkoca Müdür Yardımcısı