MEZUN DURUMUNDA OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN EK YAZ STAJI HAKKI

Tüm dersleri başarılı olarak geçen ve mezun olabilmek için yaz stajı yapamayan öğrenciler Ek Yaz Stajı hakkı ile dönem içerisinde ilgili tarihte stajlarını yaparak mezun olabileceklerdir.

İlgili bölüm sitesinden imzalı Staj Başvuru Formu'nu indirip staj yapılacak kuruma onaylattıktan sonra bölüm başkanlıklarına kargo ile gönderilecektir.

Ek Yaz Stajı Başvuru Tarihi : 04.10.2021- 15.10.2021

Ek Yaz Stajı  01.11.2021 - 10.12.2021 tarihleri arasında 30 iş günü olarak yapılacaktır.

Yaz stajı okulumuzun belirlediği tarihler dışında kesinlikle yapılmamalıdır. Aksi halde stajlarınız geçersiz sayılacaktır.

Staj Başvuru Formları başvuru tarihi içerisinde Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne (Adres: Bağlarbaşı Mah. Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane SHMYO Sekreterliği Posta Kodu: 29100) ulaştırılmalıdır.

Kargoda yaşanabilecek sorunlar ve başvuru süresi içinde gelmeyen kargolar kişinin sorumluluğundadır.