Evrensel
düşünce içinde
üst düzey mesleki bilgi
ve beceriye sahip olan,bu
yetenekleri ile değişen koşullara
uyum sağlayabilen,bilişim teknolojilerini
kullanabilen,toplumsal sorumluluklarının bilincinde,
paylaşımcı, yenilikçi ve üretken, etik değerlere bağlı hoşgörülü,
ülkemiz sağlık hizmetlerinin gelişmesi ve güçlenmesine katkıda bulunan ara eleman yetiştirmektir.