Ülkemizin
ve bölgemizin
imkan ve ihtiyaçlarını
esas alan, ulusal ve uluslararası
düzeyde diğer eğitim kurumları ile iş 
birliği içinde olan, değişim ve yeniliklere açık,
her biriminde kaliteyi ilke edinmiş alanında, yeterli
bilgi ve donanıma sahip tercih edilen mezunlar yetiştirmek,
        bölgedeki diğer Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarına örnek ve önder olarak, gelişmelerine katkıda bulunan ara eleman yetiştirmektir.

Bölgedeki  diğer Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarına örnek ve önder olarak, gelişmelerine katkıda bulunan bir kurum olmak.