İKSİAŞ001 SHMYO Gelen Evrak İş Akış Şeması.vsd
İKSİAŞ002 SHMYO Giden Evrak İş Akış Şeması.vsd
İKSİAŞ003 SHMYO Doğrudan Teminle Alım İş Akış Şüreci.vsd
İKSİAŞ004 SHMYO Arşiv İş Akış Şeması.vsd
İKSİAŞ005 SHMYO Ders Telafisi Alt Süreç Akış şeması.vsd
İKSİAŞ006 SHMYO Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İş Akış Şeması.vsd
İKSİAŞ007 SHMYO Pazarlık Usulü ile Mal ve Hizmet Alımı İş Akış Şeması.vsd
İKSİAŞ008 SHMYO Personel Maaş İşlemleri İş Akış Şeması.vsd
İKSİAŞ009SHMYO Mal Bildirimi İş Akış Şeması.vsd
İKSİAŞ0010 SHMYO Senelik Sağlık İzin Alma İş Akış Şüreci.vsd
İKSİAŞ0011 SHMYO Açık İhale İş Akış Şüreci.vsd
İKSİAŞ0012 SHMYO DMO Alımları İş Akış Şüreci.vsd
İKSİAŞ0013 SHMYO Taşınır Kayıt Kontrol Hizmetleri Talep Karşılanması İş Akış Şeması.vsd
İKSİAŞ0014 SHMYO Mal Teslim Alma İş Akış Şeması.vsd
İKSİAŞ0015 SHMYO işe başlmaa ayrılma.vsd
İKSİAŞ0016 SHMYO Ders Görevlendirmelerinin Yapılması Alt Süreci Akış Şeması.vsd
İKSİAŞ0017 SHMYO Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması Alt Süreci Akıs Seması.vsd
İKSİAŞ0018 SHMYO Sınav Programlarının Hazırlanması alt Süreci Akıs Seması.vsd
İKSİAŞ0019 SHMYO Ders ve dersin sorumlusu ile ilgili öğrenci memnuniyeti alt süreci akıs şeması.vsd
İKSİAŞ0020 SHMYO Yeni ders ve içeriklerinin güncellenmesi alt süreci akıs şeması.vsd
İKSİAŞ0021 SHMYO ögrenci stajı alt süreci akış şeması.vsd
İKSİAŞ0022 SHMYO ögrenci bursı alt süreci akış şeması.vsd
İKSİAŞ0023 SHMYO Mazeret İzin Süreci.vsd
İKSİAŞ0024 SHMYO Öğrenci kayıt dondurma alt süreci Akış Şeması.vsd
İKSİAŞ0025 SHMYO Akademik Uyarı Ders Aldırma alt Süreci Akıs Seması.vsd
İKSİAŞ0026 SHMYO Öğrenci disiplin soruşturması alt süreci akıs şeması.vsd
İKSİAŞ0027 SHMYO Öğretim elemanı ders telafi alt süreci akış şeması.vsd
İKSİAŞ0028 SHMYO Laboratuar uygulama alt süreci akıs şeması.vsd
İKSİAŞ0029 SHMYO Personel Takdir-Teşekkür Sistemi İş Akış Süreci