Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Birim İç Kontrol ve Kalite Komisyonu

Öğr. Gör. Ayşe ELKOCA Başkan
Öğr. Gör. Duygu KENDİGELEN Üye
Öğr. Gör. Uğur SARUHAN Üye
Öğr. Gör. Özgür PALANCI Üye
Öğr. Gör. Adem ARSLAN Üye
Öğr. Gör. Mesut ARSLAN Üye
Öğr. Gör. Gökçem DURU Üye