Bilgisayar İşletmeni Görev Tanımı
Memur Görev Tanımı
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Görev Tanımları
Mutemet Görev Tanımı
Bölüm Sekreteri Görev Tanımı
Yazı İşleri Sorumlusu ve Memeuru Görev Tanımı
Müdür Sekreteri Görev Tanımı