2021 Yılı

 •  Bingöl Z., Kızıltaş H., Gören A. C., Polat Köse L., Topal M., Durmaz L., Alwasel Saleh H., Gülçin İ., Antidiabetic, anticholinergic and antioxidant activities of aerial parts of shaggy bindweed (Convulvulus betonicifolia Miller subsp.)-profiling of phenolic compounds by LC-HRMS. Heliyon, 2021, 7(5), e06986.
 • Topal, M., Öztürk Sarıkaya, S.B., Topal, F., Determination of Angelica archangelica’s Antioxidant Capacity and Mineral Content, ChemistrySelect, 2021, 6, 7976-7980.
 • Özcan H, Elkoca A, Şahan Ö, Yılmaz S, Erişen B, Health Research in Vegan Women, Progress in Nutrition 2021; Vol. 23, N. 3: e2021296
 • Covıd-19 Pandemisinde Sağlık Hizmetleri II Bölüm Adı: Covıd-19 Ve Üreme Sağlığı, Şahin Meltem, Yayın Yeri:İksad Yayınevi, Editör:Ulutaşdemir, Nilgün, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı:22, ISBN:978-625-7636-47-6, Bölüm Sayfaları:61 -82   

 • Covıd-19 Pandemisinde Sağlık Hizmetleri II Bölüm Adı:Covıd-19 Ve Acil Obstetri, Şahin Meltem, Yayın Yeri:İksad Yayınevi, Editör:Ulutaşdemir, Nilgün, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı:22, ISBN:978-625-7636-47-6, Bölüm Sayfaları:83 -104   

 • PALANCI, Ö., & AY, Ö. P. (2021). SAĞLIK ALANINDA SİMÜLASYON EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ. Hastane Öncesi Dergisi, 6(1), 87-93.

 • U. SARUHAN, A. ARSLAN, A. H. ULAŞ, and Y. SARUHAN, “Examining the views of university students on values,” African Educational Research Journal, vol. 9, no. 3, pp. 659–664, Jul. 2021.

 • U. SARUHAN, A. ARSLAN, A. H. ULAŞ, and Y. SARUHAN, “Examining the views of university students on values,” African Educational Research Journal, vol. 9, no. 3, pp. 659–664, Jul. 2021.    

 • M. K. COŞKUN, E. ZENGİN, and A. ARSLAN, “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kamu Personel Seçme Sınavı  KPSS  Kaygı ve Tükenmişlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi,” Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, vol. 5, no. 2, pp. 354–365, Dec. 2021.   

 • A. ARSLAN and A. H. ULAŞ, “Değer Odaklı Aile Eğitim Programına Yönelik Ebeveynlerin Çocuklarının Kazanmalarını İstedikleri Kök Değerlerin Belirlenmesi,” Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS), vol. 5, no. 1, pp. 63–78, Jun. 2021.   

 • Arslan, A. (2021). Determining Educational Needs of Families for a Value Oriented Family Education Program. African Educational Research Journal, 9(1), 205-217.   

 • U. SARUHAN, A. ARSLAN, A. H. ULAŞ, and Y. SARUHAN, “Examining the views of university students on values,” African Educational Research Journal, vol. 9, no. 3, pp. 659–664, Jul. 2021.