Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin  önlisans  derecesini  alabilmeye hak kazanabilmeleri için tamamlamaları gerekli ders kredisi yanında Gümüşhane Üniversitesi Yüksekokulları Staj Yönergesi kuralları çerçevesinde, Sağlık eğitimlerine katkıda bulunacak şekilde, pratik bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla, staj(pratik çalışma) yapmaları zorunludur.

Öğrencinin mezuniyeti iin gerekli olan toplam staj süresi 30(otuz) iş günüdür. Staj yapacak öğrenciler bir staj döneminde (iki yarıyılı kapsayan bir yıllık süre içerisinde ) ara vermeden en az on beş  (15) iş günü ve en çok kırk (40) iş günü staj yapabilirler.

Staj yapabilecek resmi ya da özel sektör kuruluşlarının belirlenmesinde Bölümlerin Staj komisyonları yetkilidir.

Staja başlayan öğrenci, staj komisyonu başkanına bilgi vermeden ve onay almadan staj yeri değiştiremez, değiştirdiği taktirde yapılan stajı geçersiz sayılır.

Staj Sicil Fişi, staj yaptığı kuruluşun en yetkili amiri tarafından öğrencinin devamı , ilgisi, başarısı ve diğer durumlarına ilişkin bilgileri içerecek şekilde eksiksiz doldurulur ve imzalanarak mühürlenir.

Staj Sicil Fişi eksik doldurulmuş ya da üniversiteye ulaşmamış öğrencilerin stajları kabul edilmez . Adı geçen fişin postadaki kayıplarından ve gecikmesinden Öğrenci İşleri, Bölüm Başkanlığı ve staj komisyonu hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Öğrencinin staj dosyası, içerdiği bilgiler, yazım şekli, işyerinden gelen staj sicil fişi ve bölümlerin aradığı temel ilkeler dikkate alınarak ilgili bölümün staj komisyonu tarafından incelenir.

Birbirine büyük oranda benzeyen, bir başka staj dosyasından kopya edildiği izlenimi uyandıran staj dosyalarının her ikisi ya da büyük oranda kitaplardaki bilgileri içeren bir staj dosyası bölüm Staj Komisyonu tarafından tamamen rededilir.

 Staj raporlarının incelenmesi sonucunda staj evrakında ve belgelerinde tahribat yapan veya staj yerine devam etmediği halde staj raporu düzenleyip teslim ettiği belirlenen öğrenciler hakkında , Yüksek Öğretim kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği  çerçevesinde soruşturma açılır.

Zorunlu Staj Yönergesi