Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Prof. Dr. Mehmet Merdan Başkan
Doç. Dr. Meryem Topal Üye
Öğr. Gör. Özgür Palancı Üye
Öğr. Gör. Uğur Saruhan Üye
Öğr. Gör. Mesut Arslan Üye
Halil Şeker
Yüksekokul Sekreteri
Raportör