Deneyim Paylaşım Toplantıları

Deneyim Paylaşım Toplantıları İş Akış Süreci

Deneyim paylaşım toplantıları iş akış süreci, aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Yüksekokul içerisinde, ihtiyaç duyulması halinde, her eğitim öğretim yılı içerisinde güz ve bahar dönemlerinde deneyim paylaşım toplantısı düzenlenir.
Deneyim paylaşım toplantılarında tecrübe, bilgi ve birikim aktarımı gerçekleştirilir.
Deneyim paylaşım toplantıları, yüksekokul yönetim kurulunda görüşülerek,  ilgili dönemdeki eğitim verecek olan kişiler, eğitim konuları, toplantı yer ve zamanı belirlenir.
Deneyim paylaşım toplantıları genel akademik kurul kapsamında yapılır.

Deneyim paylaşım toplantılarının içeriğinde aşağıdaki hususlar yer alır:

Eğitim öğretim tecrübe paylaşımı
Bilimse yayın yapma tecrübe paylaşımı
Proje hazırlama tecrübe paylaşımı
Toplumsal katkı tecrübe paylaşımı
Kişisel gelişim seminerleri

DİKKAT: Toplantılara katılmak isteyen öğrencilerimizin gushmyo@gmail.com adresine ad, soyadı, bölüm bilgileriyle başvuruda bulunması gerekmektedir.